بایگانی نویسنده: admin

ارتباط بین دانشگاه و صنعت – پروژه یابی – تعامل با شرکت سیناکلون

درراستای نیل به اهداف اداره کل پژوهش های کاربردی در زمینه پروژه یابی و ارتباط بین صنعت و دانشگاه و براساس سیاستگذاری اداره کل پژوهش های کاربردی مجموعه نشست های تخصصی با مدیرعامل محترم شرکت سیناکلون و هیات همراه فعال در حوزه تولید محصولات زیست فن آوری صورت گرفت. در جلسات متعدد از اعضاء محترم […]

بازدید شرکت سیناکلون از دانشکده دامپزشکی و گروه بیوتکنولوژی دانشکدگان علوم

ارتباط بین دانشگاه و صنعت – پروژه یابی – تعامل با شرکت سیناکلون درراستای نیل به اهداف اداره کل پژوهش های کاربردی در زمینه پروژه یابی و ارتباط بین صنعت و دانشگاه و براساس سیاستگذاری اداره کل پژوهش های کاربردی، مرحله دوم نشست های تخصصی و بازدید میدانی از دانشکده دامپزشکی و گروه بیوتکنولوژی دانشکدگان […]

حضور سیناکلون در اولین نمایشگاه بین المللی ایران بایو

شرکت سیناکلون در اولین نمایشگاه بین المللی ایران بایو سالن اسپانسری غرفه ۳۷ پذیرای شما عزیزان است.