آزمایشگاه با کیفیت

آزمایشگاه تولید محصولات شرکت سیناکلون مطبق بر استاندارد جهانی ایزو 9001و13485و رعایت الزامات GMP اقدام به فعالیت نموده است.