نماینده قم - سامان ژن آراد


نام و نام خوانوادگی :
عباس مروتی

نام شرکت:
سامان ژن آراد

شماره تماس :
09125535395

ساعت کاری :
  از ساعت 8:00  تا 16:00

آدرس:
قم میدان جهاد ساختمان بنیاد نخبگان

  ایمیل:
samangenearad@gmail.com

وب سایت :
samangen.com

نوع نمایندگی (دائم یا موقت):
موقت

هدف از نمایندگی سیناکلون:
کیفیت مناسب مواد تولیدی و اعتقاد قلبی به این شرکت