• از تا

Taq DNA Polymerase

Taq DNA Polymerase

Taq DNA Polymerase


مقایسه کالا (0)


MaxTaq DNA Polymerase-200

MaxTaq DNA Polymerase-200

2,793,000 ریال

MaxTaq DNA Polymerase-500

MaxTaq DNA Polymerase-500

5,150,000 ریال

Pfu DNA Polymerase-100

Pfu DNA Polymerase-100

2,456,000 ریال

Pfu DNA Polymerase-500

Pfu DNA Polymerase-500

9,599,000 ریال

SmarTaq DNA Polymerase-100

SmarTaq DNA Polymerase-100

365,000 ریال

SmarTaq DNA Polymerase-2500

SmarTaq DNA Polymerase-2500

4,799,000 ریال

SmarTaq DNA Polymerase-500

SmarTaq DNA Polymerase-500

1,024,000 ریال

SmarTaq DNA Polymerase-5000

SmarTaq DNA Polymerase-5000

4,400,000 ریال

Taq DNA Polymerase-100

Taq DNA Polymerase-100

295,000 ریال

Taq DNA Polymerase-2500

Taq DNA Polymerase-2500

5,010,000 ریال

Taq DNA Polymerase-500

Taq DNA Polymerase-500

926,000 ریال

Taq DNA Polymerase-5000

Taq DNA Polymerase-5000

3,400,000 ریال

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)