• از تا

Taq DNA Polymerase

Taq DNA Polymerase

Taq DNA Polymerase


مقایسه کالا (0)


MaxTaq DNA Polymerase-200

MaxTaq DNA Polymerase-200

1,385,000 ریال

MaxTaq DNA Polymerase-500

MaxTaq DNA Polymerase-500

3,280,000 ریال

Pfu DNA Polymerase-100

Pfu DNA Polymerase-100

1,410,000 ریال

Pfu DNA Polymerase-500

Pfu DNA Polymerase-500

5,110,000 ریال

SmarTaq DNA Polymerase-100

SmarTaq DNA Polymerase-100

230,000 ریال

SmarTaq DNA Polymerase-2500

SmarTaq DNA Polymerase-2500

3,050,000 ریال

SmarTaq DNA Polymerase-500

SmarTaq DNA Polymerase-500

650,000 ریال

SmarTaq DNA Polymerase-5000

SmarTaq DNA Polymerase-5000

4,400,000 ریال

Taq DNA Polymerase-100

Taq DNA Polymerase-100

190,000 ریال

Taq DNA Polymerase-2500

Taq DNA Polymerase-2500

2,750,000 ریال

Taq DNA Polymerase-500

Taq DNA Polymerase-500

590,000 ریال

Taq DNA Polymerase-5000

Taq DNA Polymerase-5000

3,400,000 ریال

نمايش 1 تا 12 از 12 (1 صفحه)