شرکت سیناکلون به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند : به دلیل تعطیلات آغاز سال نو میلادی خدمات آنالیز پروتئین تا تاریخ 18 دی ماه 1396 پذیرفته نمی شود.

شرکت سیناکلون به اطلاع کلیه مشتریان محترم می رساند : به دلیل تعطیلات آغاز سال نو میلادی خدمات آنالیز پروتئین تا تاریخ 18 دی ماه 1396 پذیرفته نمی شود.