چهارمین نمایشگاه صنعت بومی زیستی

شرکت دانش بنیان سیناکلون شما را به غرفه خود در چهارمین نمایشگاه صنعت بومی زیستی دعوت مینماید.

افتتاحیه نمایشگاه پدافند بومی سایبری و پدافند بومی زیستی
با حضورمقامات کشوری و لشکری و شرکت دانش بنیان سیناکلون
شنبه 13 آبان ماه ساعت ۹صبح
نمایشگاه بین المللی تهران
سالن ۱۴و۱۵
شما هم دعوتید...