چهارمین نمایشگاه صنعت بومی زیستی

ادامه مطلب

ششمین سمینار کشوری مشاوره ژنتیک و نقش آن در پیشگیری از معلولیت ها

ادامه مطلب

حضور رئیس بخش کلینیکال شرکت مدژنوم آقای دکتر CHIRANTAN BOSE متخصص پاتولوژی در شرکت سیناکلون و بازدید ایشان از نمایندگان و مراکز فعال

ادامه مطلب

پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم

ادامه مطلب